snS07a.jpg snS07a.jpg snS07a.jpg
snS08.jpg snS09a.jpg snS09b.jpg
snS06.jpg
 

Sanhican Lodge Flap Set 1984-1987

blankexitforward
Solid Flaps Row 2, all columns
Issue Bdr R/C Bkg Name fdl/BSA Year
S6  YEL R WHT RED RED 1984
S7  
S7a
S7b
YEL
YEL
YEL
R
R
R
M/C
M/C
M/C
RED
RED
RED
YEL
YEL
YEL
1985
1985
1985
S8  RED R M/C RED YEL 1987
S9a
S9b
DYL
YEL
R
R
WHT
WHT
RED
RED
RED
RED
1987
1987

S6: BSA; w/BRO bars; no T-P or footprint; VER; PB;
S7a: BSA; 53x124; PB; PBL sky
S7b: very PGR sky
S8:  BSA;PB; PBL sky
S9a: BSA; w/BRO bars; HOR; PB; No T-P or footprint
S9b: